tel:91 455 85 55

Implanty

Implanty stomatologiczne są nowoczesnym sposobem odtworzenia brakujących zębów. Implanty to tytanowe (neutralne dla organizmu człowieka), sztuczne korzenie zębów, które ulegają zespoleniu z tkanką kostną. W wyniku ich zastosowania poprawiamy stabilizację protez wyjmowanych, w niektórych przypadkach klinicznych możemy wyeliminować protezy ruchome na rzecz stałych, unikamy szlifowania zdrowych zębów sąsiednich w sytuacji braków pojedynczych. Ważną zaletą implantów jest brak zaniku tkanki kostnej, która występuje już po utracie pojedynczego zęba.

Zastosowanie rozwiązań protetycznych przy użyciu implantów wpływa na pewność siebie i jakość życia pacjenta.

W jakim wypadku najlepiej zastosować implanty ?

Brak pojedynczego zęba:

Już brak jednego zęba wymaga uzupełnienia protetycznego. Najwygodniejsze rozwiązanie dla pacjenta to most protetyczny lub korona oparta na implancie. Przygotowanie zębów pod most protetyczny jest postępowaniem inwazyjnym i polega na oszlifowaniu często zdrowych, sąsiadujących z luką zębów. Zaletą korony opartej na implancie jest brak nieodwracalnego usunięcia tkanek twardych zębów sąsiednich.

implanty SzczecinBrak pojedynczego zęba implanty stomatologiczne SzczecinWszczepienie implantu implanty zębów SzczecinOstateczny efekt

Rozległe braki zębowe:

Ilość i jakość tkanki kostnej jest niezmiernie ważna dla właściwego funkcjonowania uzupełnień protetycznych. Zaraz po usunięciu zęba tkanka kostna wokół zębodołu zanika. Poprzez zastosowanie implantów można doprowadzić do zatrzymania lub zwolnienia tego procesu. Ponadto obciążenie tkanki kostnej jest bardziej fizjologiczne przy implantach niż obciążenie, jakie obserwuje się przy protezach wyjmowanych.

Samopoczucie pacjenta jest bezwzględnie lepsze podczas użytkowania mostów lub zblokowanych koron, które oparte są na kilku implantach w porównaniu do wyjmowanej protezy częściowej.

implanty Szczecin cennikUbytek trzech zębów w szczęce implanty w SzczecinieImplantacja, montaż filarów i koron klnika implantologiczna SzczecinEfekt końcowy: 3 korony oparte na implantach

Bezzębie (proteza wyjmowana):

W wyniku zastosowania dwóch implantów znacząco rośnie komfort użytkowania protezy u pacjenta bezzębnego. Osadzone implanty łączy się z protezą przy pomocy różnych elementów protetycznych tj. zaczepów kulowych, belki Doldera czy koron teleskopowych.

W wyniku zastosowania czterech implantów wzrasta stabilizacja i retencja protezy, a dodatkowo w przypadku szczęki górnej można ograniczyć zasięg płyty podniebiennej.

Całkowite bezzębie żuchwy Założenie pełnej protezy na filarach kulowych Ostateczny efekt
Całkowite bezzębie żuchwy Założenie pełnej protezy z belką Dodlera osteczny efekt implantów w SzczecinieOstateczny efekt

Bezzębie (most protetyczny osadzony na stałe):

Most protetyczny (zacementowały lub przykręcony na stałe) oparty na 8 - 10 implantach umożliwia odtworzenie pełnego łuku zębowego. Jakość życia przy takim rozwiązaniu protetycznym poprawia się bezwzględnie.


kontakt

Jak się z nami skontaktować: Tel: 91 455 85 55
Fax: 91 455 85 50
e-mail : info@jadczyk.pl

Nasz adres: ul. Bandurskiego 15/2
71-685, Szczecin
zobacz mapkę

Rejestracja internetowa: Zapraszamy od poniedziałku do piątku
od godz. 10.00 do godz. 19.00
Prosimy wypełnić formularz

polecamy

Wybielanie

Jednorazowe wybielanie zębów przy pomocy lampy Beyond już za
800 pln szczegóły

Implanty

Skorzystaj z naszego doswiadczenia w dziedzinie implantoprotetyki!
szczegółyDziękujemy firmom Garmed i Gaba International za udostępnienie zdjęć.
© B. Jadczyk